Babette van Helsdingen

Babette van Helsdingen studeerde aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten en volgde de opleiding M-O tekenen,te Amsterdam. Haar werk bestaat uit schilderijen in olieverfgouachestekeningen en grafiek. In de loop der jaren ontwikkelde zich een geheel eigen stijl,die associaties oproept met mythologie, sprookjes en zelfs mystiek.

Schilderkunst en levensbeschouwing

Schilderen kun je zien als een poging een tegenwicht te bieden tegen de vergankelijkheid. De uitdaging voor een kunstenaar ligt wat mij betreft daarin, dat hij uit de enorme ruimte die ons omvat en insluit, iets bij elkaar brengt dat hemzelf helpt en ieder ander die het werk beschouwt, meer inzicht en houvast biedt.

Babette van Helsdingen; olieverf schilderijen, spirituele kunst van Collection Modern Fine Art

Werkwijze van Babette

Ordening is voor mij een belangrijk begin. Om bij de binnenwereld te komen, dien ik eerst de buitenwereld – mijn omgeving, mijn huis – te ordenen. Het is het ritualiseren van de omgeving. Prepareren, voorwaarden creëren om ruimte te maken voor de innerlijke wereld. Het schilderen zelf is ook een soort ordenen binnen de vier latten van het doek. Het witte doek is als een spiegel waarop je het innerlijk beeld reflecteert,net zoals de bladspiegel dat is voor de schrijver.

De schilder wil iets van zichzelf tonen op een zo eerlijk mogelijke manier, waarbij hij ook de schaduwkanten van het menszijn laat zien. De schilder houdt vast aan iets heel elementairs en probeert een soort kern bloot te leggen. Zo herinnert hij zichzelf eraan om bij ieder schilderij met het elementaire in contact te blijven.

Expressionistische schilderijen

Stijl dicteert zichzelf al doende. Mijn stijl tracht sober en doeltreffend te zijn. Kleine ideeschetsen liggen vaak aan de basis van de grotere olieverf schilderijen . Deze worden in lagen opgebouwd waarbij de kleurvlakken tegen elkaar aan worden gezet. Kleuren spreken, kleuren hebben een eigen taal, de schilder moet ze leren verstaan. Kleur is emotie,kleur wil getemd worden. Telkens zoek je een nieuwe samenhang tussen vorm, kleur en gecomprimeerde indrukken.

Symbolische schilderijen

In de schilderijen keert een bepaald thema regelmatig terug. Dat thema is kort gezegd;de relatie mens–dier. Deze relatie is niet alleen letterlijk op te vatten, maar ook symbolisch. Als symbool weerspiegelt zij de verhouding tussen het bewuste en het onbewuste deel in ieder mens, de wisselwerking tussen zijn ratio en gevoelsleven.

Vormgeving schilderijen

Bij de manier waarop ik dat probeer vorm te geven, concentreer ik mij bewust op ervaringen en waarnemingen, zodat de beelden die ontstaan, zo dicht mogelijk bij het “gevoelde” verblijven en zo een appèl kunnen doen op het gevoel van de beschouwer. Men moet als het ware de voorstelling kunnen “navoelen” en hopelijk in het gevoel “herkennen”.

Michel Lapierre

Michel Lapierre studeerde beeldhouwkunst in de jaren 70 aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Na zijn studie keerde hij terug naar zijn geboortestreek de Ardèche in Frankrijk. Zijn oeuvre bestaat uit beeldhouwwerken en schilderijen, en kan men door de eenheid van vormgeving en thematiek modern/klassiek noemen, in die zin, dat zowel ambachtelijkheid als spiritualiteit op persoonlijke wijze worden vormgegeven.

Inspiratie voor Michel

De natuur, het gezin en het leven op het platteland zijn daarbij een onuitputtelijke bron van inspiratie.Voor zijn beeldhouwwerken maakt hij gebruik van staal, hout, brons en steen, voor zijn schilderijen gebruikt hij acrylverf op linnen of paneel.

Michel Lapierre: bronzen beelden, spirituele kunst van Collection Modern Fine Art

Beeldhouwwerken en levensbeschouwing

Michel ziet het als taak van de beeldhouwkunst, de spirituele waarde van de materiële dingen te ontdekken. Langs mystieke weg is het mogelijk om het buitengewone in het dagelijks leven te ervaren. Onderwerpen als vogels, dieren, bomen, sterren en mensen helpen hem hierbij.

Michel wil het mysterie,de essentie en de schoonheid van het gewone leven terug tot bewustwording laten komen. Dit noemt hij “de ruimte humaniseren “, dat wil zeggen menselijke waarden aanwezig laten zijn en dat levert abstrakte beeldhouwwerken en schilderijen op die evenwel toegankelijk zijn door verwijzingen naar de visuele werkelijkheid

Frans van Dorst

Frans van Dorst studeerde van 1975 – 1981 aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Sinds die tijd woont en werkt hij daar.

Frans van Dorst: bronzen beelden, spirituele kunst van Collection Modern Fine Art

Inspiratie voor Frans

Zijn werk ontwikkelde zich vanuit de klassieke beeldhouwtraditie en toont een voorliefde voor het ambachtelijk werken met klei, boetseerwas, gips, hout en brons.De bron van zijn inspiratie is het onbewuste. De beeldhouwwerken  die tot stand komen zijn als schakels van een innerlijke reis.

Beeldhouwwerken en levensbeschouwing

De innerlijke wereld is net zo veelzeggend als de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid. Karakteristiek voor zijn stijl is de assemblagetechniek, waarbij aspecten van de werkelijkheid op harmonische wijze tot eenheid worden verbonden, zodat nieuwe betekenissen ontstaan. “Kunst is een persoonlijke getuigenis van een existentiële zoektocht naar schoonheid”

error: